Πολιτική απορρήτου δωρεάς

Η δέσμευσή μας στους δωρητές μας

Δεν θα πουλήσουμε, θα μοιραστούμε ή θα ανταλλάξουμε τα ονόματα ή τις προσωπικές πληροφορίες των δωρητών μας με οποιαδήποτε άλλη οντότητα ούτε θα αποστέλλουμε αλληλογραφία στους δωρητές μας για λογαριασμό άλλων οργανισμών.

Αυτή η πολιτική ισχύει για όλες τις πληροφορίες που λαμβάνει το Greek Cinema, τόσο σε απευθείας σύνδεση όσο και εκτός σύνδεσης, σε οποιαδήποτε πλατφόρμα ("Πλατφόρμα", περιλαμβάνει τον ιστότοπο Greek Cinema και κινητές εφαρμογές), καθώς και κάθε ηλεκτρονική, γραπτή ή προφορική επικοινωνία. Στο βαθμό που οι δωρεές υποβάλλονται σε επεξεργασία μέσω τρίτου παρόχου υπηρεσιών, οι πληροφορίες των δωρητών μας θα χρησιμοποιηθούν μόνο για σκοπούς που είναι απαραίτητοι για την επεξεργασία της δωρεάς.


Εκτύπωση   Email