Σήματα

Κίνητρο

Ψηφίζοντας για τις απαντήσεις 100 φορές.

Επιτεύκτες 0
Αποδοχή

Εφόσον αποδεχτείτε 50 απαντήσεις ως σωστές απαντήσεις.

Επιτεύκτες 0
Χαμόγελο

Αφού σας έχουν αρέσει 100 συζητήσεις

Επιτεύκτες 0
Love Fool

Σας άρεσαν 100 απαντήσεις.

Επιτεύκτες 0
Vanity Monster

Ενημερώθηκαν 5 avatars στο προφίλ.

Επιτεύκτες 0
Sherlock Holmes

Ξεκινώντας 10 συζητήσεις.

Επιτεύκτες 1
Bookworm
Read 50 discussions.
Επιτεύκτες 0
Peacemaker
Updated 50 discussions to resolved.
Επιτεύκτες 0
Attention!
Updated profile 50 times.
Επιτεύκτες 0
Notable Answerer
User likes your replies 100 times.
Επιτεύκτες 0
Well-Known Questionnaire
User likes your dicussions 50 times.
Επιτεύκτες 0